Nye Rikshospitalet, Gaustad

NTNU Campus, Trondheim

Krokstad sykehjem

Ås videregående skole

Fellesbygget NMBU, Campus Ås

Veterinærbygningen NMBU, Campus Ås

Dronningens gate

Den grønne ringen, Hovinbyen

Youngskvartalet

Fakultet for realfag og teknologi NMBU

Lehmanns brygge

Bro Griniveien

Campusplan NTNU

Jessheim Panorama

Holmenkollen nasjonalanlegg

Storgata 14–18

Karl Johanskvartalet

Campusplan NMBU 2019-2040

Vikingtidsmuseet

Øvre Smestadvei

Scene Sandvika

Saga Senter

Legevakt Aker sykehus

Midtstubakken hoppanlegg

Rosenkrantz gate 16–18

Permanenten instrumentutstilling

Vøyenenga ungdomsskole

Parkeringshus, Ullevål sykehus

Forsvarets ledelsesbygg

Nasjonalbiblioteket

Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata

Lysgårdsbakkene hoppanlegg

Patologisk laboratorium, Ullevål sykehus