Ås videregående skole

Bro Griniveien

Campusplan NTNU

Fellesbygget NMBU, Campus Ås

Forsvarets ledelsesbygg

Holmenkollen nasjonalanlegg

Jessheim Panorama

Karl Johanskvartalet

Legevakt Aker sykehus

Lehmanns brygge

Lysgårdsbakkene hoppanlegg

Midtstubakken hoppanlegg

Nasjonalbiblioteket

Øvre Smestadvei

Parkeringshus Ullevål sykehus

Patologisk laboratorium, Ullevål sykehus

Permanenten instrumentutstilling

Rosenkrantz gate 16–18

Saga Senter

Scene Sandvika

Storgata 14–18

Veterinærbygget NMBU, Campus Ås

Vikingtidsmuseet

Youngskvartalet