Nellikstredet

Nye Rikshospitalet, Gaustad

NTNU Campus, Trondheim

Thon Hotel Arena

Krokstad sykehjem

Veterinærbygningen NMBU, Campus Ås

Fellesbygget NMBU, Campus Ås

Ås videregående skole

Dronningens gate

Den grønne ringen, Hovinbyen

Youngskvartalet

Fakultet for realfag og teknologi NMBU

Lehmanns brygge

Bro Griniveien

Campusplan NTNU

Storgata 14–18

Holmenkollen nasjonalanlegg

Midtstubakken hoppanlegg

Karl Johanskvartalet

Campusplan NMBU 2019-2040

Vikingtidsmuseet

Øvre Smestadvei

Scene Sandvika

Saga Senter

Vøyenenga ungdomsskole

Jessheim Panorama

Legevakt Aker sykehus

Rosenkrantz gate 16–18

Permanenten instrumentutstilling

Parkeringshus, Ullevål sykehus

Forsvarets ledelsesbygg

Nasjonalbiblioteket

Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata

Lysgårdsbakkene hoppanlegg

Patologisk laboratorium, Ullevål sykehus