Youngskvartalet

Oppdrag: Gjenbruk av verneverdige bygårder, kombinert med nybygg i bakgård.
Utfordring: Revitalisere sentralt byrom med falleferdige bygg, trang tomt og strenge sikkerhetskrav.
Løsning: Et nytt bygg kobles på politihuset som sto der fra før, og får dele eksisterende trapp og heis.
Samtidig er sikkerheten ivaretatt, og tomten maksimalt utnyttet. Det nye kobberbygget gir kvartalet et ansikt mot byen. Kombinasjonen av de restaurerte bygårdene og nybygget skaper mange interessante møter.

Tre verneverdige bygårder med utbrent loft, ekte hussopp, sviktende fundamentering, avrevne bakfløyer – og byens største duekollektiv. Et introvert politibygg som nærmeste nabo. Og en vernet Tukthusmur gjennom halve tomten. Slik var utgangspunktet for Youngskvartalet, som etter et langt og omfattende samspill mellom PBE, byantikvaren og arkitekten munnet ut i dette: Et effektivt, fleksibelt og attraktivt prosjekt, bestående av nyrestaurerte bygårder og et kobberkledd nybygg med toppmoderne kontorer. Etter årevis som et gapende sår rett ved byens travle torg, er Youngskvartalet endret til et solid, verdig og vitalt prosjekt som syder av liv fra morgen til kveld.

Vi snakker om transformasjon og ombruk i Arkitektnytt, les hele saken her.

Se prosjektdetaljer

Hva er den største utfordringen ved å bygge nytt i gammelt? Fabel Arkitekter står bak Youngskvartalet og Nasjonalbiblioteket.
Se Fabel-filmen hvor arkitekt Tone Andreassen forteller hvordan de gikk frem.

Fotograf: Ørnelund, Leif. Oslo Museum/OB.Ø59/2412
Byliv i Youngskvartalet en gang på 50-tallet. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum.
Torgdag på Youngstorget.
Foto: Elisabeth Meyer/Oslo Museum.
Slakter Aksel Jensen.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum.
Youngsgate 7.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum
Inngang til det nye tilbygget.
I bakgården møtes ny og gammel tid.
Portrom fra Youngsgate og inn i bakgården.
Illustrasjoner til rammesøknad.
Nybygget kiler seg inn i det eksisterende kvartalet.

Prosjektdetaljer: Youngskvartalet

Oppdragsgiver Entra Eiendom AS/Industri Energi AS Holding
Kontaktperson Tone Andreassen og Nicca Gade Christensen
Entreprenør Veidekke m/Felix Arkitekter
Areal Nybygg: 5.450 m², rehabilitering: 4.000 m².
Kostnad 300 mill.kr.
Ferdigstilt 2018
Sted Oslo
Foto Tove Lauluten
Film Felix Features

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim