Patologisk laboratorium, Ullevål sykehus

Oppdrag: Laboratorier, dyrestaller, undervisningslokaler og auditorium.
Utfordring: Effektivt bygg skreddersydd for formålet.
Løsning: Fleksibel struktur som i mer enn fire tiår har muliggjort raske og effektive ombygginger.

Man hadde knapt sett maken da laboratorieblokken sto ferdig i 1977: En betongkoloss, et bygg i rendyrket, modernistisk arkitektur. Et bygg med tekniske mellometasjer – annenhver vanlig, og annenhver teknisk etasje – tolv i alt. Og et kostbart bygg som vitnet om helsesektorens økte fokus på mikrobiologi.  Patologisk laboratorium var attpåtil et av landets aller første modulbygg – og prosjektet som ble starten på Østbye, Kleven og Almaas Arkitekter, etter at de ble tildelt oppdraget.

Mange tiår senere fungerer bygget fortsatt godt, og er fredet etter kulturminneloven. I Riksantikvarens begrunnelse het det blant annet at den har «vesentlig bygnings-teknologisk verdi som et av de første stedene hvor tekniske mellometasjer introduseres», og at «bygningen har arkitekturhistorisk verdi i kraft av den særpregede utformingen».

Se prosjektdetaljer

Tolv etasjer i alt; annenhver teknisk og annenhver vanlig. Riksantikvaren har poengtert at byggets kraftig dimensjonerte konstruktive elementer også er dekorative.
Korridor i det særpregede, effektive bygget.
Ekspedisjonen til et av byggets mange laboratorier. Nylig ble blodbanken bygget om – enkelt og smidig. Bygget ble planlagt nettopp med tanke på enkle endringer.
Tekniske rør eksponeres i foajeen.
Den ene av de to massive ende-veggene. Målet var å bygge en maskin hvor alle delene inngår i planen. Riksantikvaren har fremhevet patologisk laboratorium som et «utmerket eksempel som viser konseptuell klarhet, høy funksjonell gjennomarbeidingsgrad og teknisk/materialmessig raffinement».

Prosjektdetaljer: Patologisk laboratorium, Ullevål sykehus

Oppdragsgiver Oslo kommune
Kontaktperson Øystein Midtbø
Areal 24.000 m²
Kostnad 162 mill. kr.
Ferdigstilt 1977
Sted Oslo
Foto Fredrik Naumann / Felix Features

Relaterte prosjekter

Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim
Krokstad sykehjem