Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata

Oppdrag: Produksjonslaboratorium og kontorer for Folkehelseinstituttet.
Utfordring: Tilpasse et stort og komplekst bygg i et nabolag med variert bebyggelse.
Løsning: Et fleksibelt bygg hvor strukturen og materialvalgene er gjenspeilet av omgivelsene.

Bygget inneholder fem etasjer med høyt spesialiserte og fleksible laboratorier med forskjellige krav til utrustning.

Til tross for anleggets store dimensjon er bygget tilpasset bygningsmiljøet i området ved materialbruk og konstruktiv oppbygging som tar hensyn til nabobygg. Lovisenberg kirke over gaten i tegl og granitt danner utgangspunktet for materialer som er brukt i byggets fasade og konstruksjon. Fasadelementer i glass er også tilpasset områdets fargepalett.

For å innpasse forskjellige brukere med ulike krav til funksjonelle løsninger var det særlig fokus på at bygget skulle være fleksibelt. Dette gjelder både planløsninger og systematisering og innpassing av omfattende og avanserte tekniske anlegg.

Den konstruktive oppbyggingen av bygningen skaper funksjonell frihet, og preger bygningens arkitektoniske uttrykk. Intensjonene bak prosjektet er realisert ved gjennomtegning og oppfølging til minste detaljnivå. En etasje rommet opprinnelig lokaler for vaksineproduksjon med ulike nivåer for renhet og store krav til tekniske installasjoner. Denne avdelingen forsynes teknisk fra en gangbar mellometasje.

I 1995 ble bygget tildelt Betongelementprisen.

Se prosjektdetaljer

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Kortsnitt

Prosjektdetaljer: Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata

Oppdragsgiver Statsbygg
Kontaktperson Øystein Midtbø
Areal 12.300 m²
Kostnad 270 mill. kr.
Ferdigstilt 1995
Sted Oslo

Relaterte prosjekter

Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim
Krokstad sykehjem