Parkeringshus med helikopterdekke, Ullevål sykehus

Oppdrag: Parkeringshus med ambulansesentral og landingsplattform for helikopter.
Utfordring: Smal tomt i fredet bygningsmiljø.
Løsning: Luftig, åpent bygg i tett samspill med sykehusets 1900-talls arkitektur. Heis og glassbro direkte til akutten.

Parkeringshuset fra 2006 og sykehusbygget fra tidlig 1900-tall.

Ullevål-områdets gule tegl fortolket på en ny måte.

Integrering av nye funksjoner i tradisjonsrike omgivelser.
Åpne fasader gir gode lysforhold i parkeringshuset.

Prosjektdetaljer: Parkeringshus med helikopterdekke, Ullevål sykehus

Oppdragsgiver Ullevål universitetssykehus
Kontaktperson Øystein Midtbø
Areal 10 000 m²
Kostnad 70 mill. kr.
Ferdigstilt 2006
Sted Oslo
Foto Jiri Havran

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim