Krokstad sykehjem

Oppdrag: Nytt sykehjem med 128 plasser på en solfylt tomt ved Krokstadelva.
Utfordring: Kombinere mange institusjonsplasser med store fellesarealer og samtidig skape en hjemlig atmosfære for beboere og besøkende.
Løsning: Dele opp volumet i to tun med en delvis skult underetasje tilrettelagt til bruk av flere generasjoner, og som fungererer som et samlingspunkt for naboer og beboere.

Sykehjemmet får en vakker beliggenhet med gode solforhold og utsikt i overgangen mellom Krokstadelva og kulturlandskapet og åsene mot nordvest. Konseptet tar utgangspunkt i tomtas høydeforskjell og plasserer sykehjemmet på øvre terrengnivå og utadrettede fellesfunksjoner på nedre nivå.

De øverste tre etasjene huser sykehjemmet som har inngang fra øvre terrengnivå. Under sykehjemmet, i sokkeletasjen på nedre terrengnivå, ligger kafeteria, dagsenter, behandlingsfunksjoner, produksjonskjøkken og hjemmetjenesten – med vakker utsikt mot vest.

Sykehjemmet har inngang fra øst, mot boligene langs Krokstadjordet. Sykehjemsdelen er utformet som to tun i tre etasjer med et inngangsbygg sentralt mellom disse. Inngangsbygget forbinder tunene med fellesfunksjonene i underetasjen. Hvert tun har tre avdelinger, og hver avdeling har 22 beboere fordelt på tre bogrupper. Universell utforming i henhold til TEK 17 og NS 11001er lagt til grunn for utformingen av prosjektet.

Det er et prioritert mål å utforme avdelingene så lite institusjonspreget som mulig. Materialer, farger og møbler skal medvirke til et hjemlig miljø. De to tunbyggene har hvert sitt store utendørs atrium i midten. Det skjermer mot vind fra nordvest, og gir lune forhold på balkongene til hver av bogruppene. Foran hvert tun ligger det sansehager som en del av grøntarealet rundt bygget.

Se prosjektdetaljer

Det lavtsittende vinduet gir utsikt – ikke bare til landskapet rundt, men også til terrenget nedenfor. Den franske balkongen på det smale sidefeltet kan åpnes helt på en varm sommerdag.

Plan 01

Prosjektdetaljer: Krokstad sykehjem

Oppdragsgiver Drammen kommune
Kontaktperson Øystein Midtbø
Areal 17 900 m²
Ferdigstilt Forprosjekt
Sted Krokstadelva
Prosjekteringsgruppe Grindaker,
Multiconsult,
Norconsult,
WSP
Illustrasjoner Fabel Arkitekter

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim