Forsvarets ledelsesbygg

Oppdrag: Rehabilitering og ombygging av tre fredede bygg på Akershus festning.
Utfordring: Skape funksjonelle arbeidsplasser.
Løsning: Tilbakeføring av gammelt eksteriør. Integrering av nye tekniske løsninger. 

Det er åpent, tilgjengelig, og innfrir spesielle krav til beredskap og sikkerhet. Det er moderne og effektivt, og forteller samtidig byggenes og omgivelsenes lange historie. Det nye ledelsesbygget for Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet på Akershus festningsområde har røtter i 1800-tallet, og er rustet for fremtiden. 

Tre gamle bygg ble fullstendig rehabilitert og ombygget med utgangspunkt i originaltegninger, og kombinert med nybygg (ark. Jarmund / Vigsnæs AS).

Se prosjektdetaljer

Samspillet mellom Fabel, antikvariske myndigheter og arkitektkontoret Jarmund / Vigsnæs AS løftet gammel bygningsmasse inn i fremtiden.
Rehabiliteringen ga god intern kommunikasjon mellom de ulike avdelingene.
Akershus festningsområde er bygget om en rekke ganger gjennom mange hundre år, og dette er søkt bevart og tydeliggjort.

Prosjektdetaljer: Forsvarets ledelsesbygg

Oppdragsgiver Forsvarsbygg
Kontaktperson Hanne Sørbø
Areal 8.000 m²
Kostnad 470 mill. kr.
Ferdigstilt 2006
Sted Oslo
Foto Nils Petter Dale, Ivan Brody

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim