Campusplan NTNU

Oppdrag: NTNUs campusutvikling 2016 – 2060.
Utfordring: Samle campus i området rundt Gløshaugen.
Løsning: Forsterke og foredle eksisterende kvaliteter, forløse uutnyttet potensiale, og integrere nødvendige nybygg med høy bruksverdi og effektiv arealbruk.

I visjonsprosjektet «NTNU2060 Visjoner for campusutvikling» (2014) legges det stor vekt på at tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å lese dagens og fremtidens komplekse problemstillinger, og at de fysiske omgivelsene er av betydning for å tiltrekke seg de beste studentene og forskerne. Utvikling av Elgeseter som universitetsbydel har gode forutsetninger for å oppfylle disse sentrale visjonene for NTNU.

Gløshaugen er tettpakket, utadvendt. dynamisk og fleksibel. En bydel som videreutvikles etter de samme byformingsprinsippene som sykehusområdet til St. Olavs Hospital. En klassisk bystruktur med gater, parker og kvartaler, plasser og passasjer, gårdsrom og kafeer.

Gløshagen – campusplan NTNU tar utgangspunkt i eksisterende landemerker knyttet til institusjonens tilstedeværelse i området gjennom lang tid, områdets eksisterende gatestruktur og bebyggelsens skala og typologi. Konseptets strategi er å forsterke og foredle eksisterende kvaliteter, forløse uutnyttet potensiale, og integrere nødvendige nybygg med høy bruksverdi og effektiv arealbruk.

Se prosjektdetaljer

Prosjektdetaljer: Campusplan NTNU

Oppdragsgiver NTNU
Kontaktperson Tone Andreassen
Areal 2030: 130.000 m², 2060: 420.000 m².
Ferdigstilt Konkurranse 2017
Sted Trondheim

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim