Saga Senter

Oppdrag: Parkering, butikker og et rasjonelt bomiljø med intimitet og karakter.
Utfordring: Skape et sosialt nabolag.
Løsning: Base med parkering og næringsbygg, og tre leilighetsetasjer med adkomst fra felles hageplan.

Sameiet Saga senter består av 120 leiligheter fordelt på to langhus mot nord og seks punkthus mot sør, med frodige fellesarealer i melom seg. Under leilighetsbyggene er en base i to, delvis tre, etasjer med treningssenter, dyreklinikk, frisør, butikker og parkering.

Saga senter var første byggetrinn i en større utvikling av området øst for jernbanelinjen i Jessheim sentrum.

Adkomst til leilighetene skjer fra det sentrale torget midt i anlegget. Herfra er det heis og trappeforbindelse til de to boligtunene på hver side. På hageplanet finnes en lekeplass og ulike oppholdssoner.

Saga senter ligger i noe skrånende terreng. Dette er utnyttet slik at to av næringslokalene ligger i plan med torget, et på hver side, og har fasader mot nord. Mens det tredje ligger på andre plan, på vestsiden av torget, og har fasader både mot nord og sør.

Se prosjektdetaljer

Boligene ligger på toppen av en base som inneholder butikker, parkering og treningssenter. Adkomsten til leilighetene skjer via et fellesareal som skaper naturlige møteplasser.

Prosjektdetaljer: Saga Senter

Oppdragsgiver Jessheim Byutvikling AS
Kontaktperson Margrethe Maisey
Areal 19 500 m²
Kostnad 320 mill. kr.
Ferdigstilt 2013
Sted Jessheim
Foto Jiri Havran

Relaterte prosjekter

Lehmanns brygge
Karl Johanskvartalet
Øvre Smestadvei