Nye Rikshospitalet, Gaustad

Oppdrag: Ny utvidelse av eksisterende sykehus.
Utfordring: Bygge et effektivt og faglig optimalt sykehus som er godt integrert i byen.

Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig kan sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge under 18 år med somatisk sykdom i Oslo.

Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge. Reguleringsplanen åpner for å bygge 221 400 m2 BRA nybygg.

I arbeidet med forprosjektet har det vært en forutsetning å binde sammen nye og gamle bygg til ett samlet og komplett sykehusanlegg. Videre har det vært viktig å tilrettelegge for fremtidige utvidelsesmuligheter for sykehuset og å se hele planområdet som et helhetlig anlegg.

Forprosjektrapporten som nå er overlevert skal gi en god nok beskrivelse av byggeprosjektene slik at den kan danne grunnlag for beslutning om gjennomføring av investering.

Les mer på Helse Sør-Øst sine nettsider her.

Se prosjektdetaljer

Eksisterende sykehus
Nye Rikshospitalet

Prosjektdetaljer: Nye Rikshospitalet, Gaustad

Oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson Rolf Erik Wahlstrøm, Tone Andreassen, Sturla Sandsdalen
Areal 220.000 m2 + 170.000 m2 eksisterende
Ferdigstilt Forprosjekt, byggefase 1: 2031
Sted Oslo
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Bølgeblikk Arkitekter AS,
Link Arkitektur AS,
Multiconsult AS,
Erichsen & Horgen AS
Illustrasjoner Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim