Nye Rikshospitalet, Gaustad

Oppdrag: Ny utvidelse av eksisterende sykehus.
Utfordring: Bygge et effektivt og faglig optimalt sykehus som er godt integrert i byen.

Vi har kastet oss ut i et nytt sykehusprosjekt, og denne gangen skal vi tegne for tobeinte pasienter.

Sammen med Multiconsult, LINK Arkitektur, Bølgeblikk og Erichsen & Horgen skal vi realisere nye Rikshospitalet på Gaustad. Sykehuset vil bestå av ca. 170.000 m2 eksisterende bygg og 140.000 m2 nybygg med regional- og nasjonal spesialisthelsetjeneste. Sykehuset vil samtidig ha ansvar for lokale sykehusfunksjoner for om lag 200 000 innbyggere i Oslo. Det er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et eget barnemottak.

Anlegget skal stå klart til bruk i 2030, og første spadestikk tas i 2023.

Se prosjektdetaljer

Prosjektdetaljer: Nye Rikshospitalet, Gaustad

Oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson Rolf Erik Wahlstrøm, Tone Andreassen, Sturla Sandsdalen
Areal 140.000 m2 + 170.000 m2 eksisterende
Ferdigstilt Forprosjekt, byggefase 1: 2030
Sted Oslo
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Bølgeblikk Arkitekter AS,
Link Arkitektur AS,
Multiconsult AS,
Erichsen & Horgen AS

Relaterte prosjekter

Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim
Veterinærbygget NMBU, Campus Ås