Ås videregående skole

Oppdrag: Nytt undervisningsbygg på Ås videregående skole.
Utfordring: Skape et bygg som skaper en funksjonell og inkluderende helhet med eksisterende skole.
Løsning: Et mindre effektivt bygg rives, og i dets sted bygges et åpent, men kompakt nytt bygg i limtre- og massivtre som binder uteområdet og nabobyggene sammen.

Et eksisterende og lite effektivt bygg rives, og i dets sted har vi prosjektert et nytt bygg som vi håper vil skape en funksjonell og inkluderende helhet.

Kantina er skolens storstue, og er tegnet med dobbel etasjehøyde og store glassfelt slik at det får en visuell tilstedeværelse i det store fellesrommet – skolegården.

Det sentrale trapperommet er tenkt som byggets hjerte, og vertikalkommunikasjonen er utformet slik at trapp og heis fremstår som likeverdig transport.

Prosjektet har høye miljøambisjoner opp mot nullutslipp. Prosjekteringen har lagt opp til å oppnå BREEAM NOR “Very good” sertifisering.

Se prosjektdetaljer

Prosjektdetaljer: Ås videregående skole

Oppdragsgiver Ås Kommune
Kontaktperson Lasse Brøgger
Entreprenør J.I Bygg AS
Areal 5 000 
Kostnad ca 150 mill.kr.
Ferdigstilt Under bygging
Sted Ås
Miljøaspekt BREEAM NOR very good
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Multiconsult AS,
Rendering Fabel Arkitekter

Relaterte prosjekter

Nye Rikshospitalet, Gaustad
Ås videregående skole
NTNU Campus, Trondheim