Ås videregående skole

Oppdrag: Nytt undervisningsbygg på Ås videregående skole.
Utfordring: Skape et bygg som skaper en funksjonell og inkluderende helhet med eksisterende skole.
Løsning: Et lite effektivt bygg er blitt erstattet av et lyst, luftig og åpent volum som binder sammen tre bygg på skolens campus, og som inviterer til læring og sosialisering.

Det nye bygget på Ås videregående skole binder sammen tre bygg på skolens campus. Et lite effektivt bygg er blitt erstattet av et lyst, luftig og åpent volum som inviterer til læring og sosialisering.

Bygget rommer en ny felles kantine for hele skolen, klasserom for linjene; helse- og omsorgsfag, tilrettelagt opplæring og studiespesialisering. Den store kantinen har god kontakt med et solfylt uteområde som legger til rette for sosiale møter. Som et tillegg til den klassiske skolegården er dette nye uteområdet delt opp i flere soner som gir elever og ansatte flere muligheter til bruk.

To lysgårder sørger for fantastiske lysforhold gjennom hele bygget, både til kommunikasjonsarealer, klasserom og kontorer. Den ene gården er også tilgjengelig for tilrettelagt opplæring.

Konstruksjonen består av søyler og dragere i limtre samt dekker og avstivende skiver i massivtre. Den synlige trekonstruksjonen bidrar med behagelige og luftige fellesrom, og klasserom og korridorer med naturlige overflater som elever og ansatte er kjent med.

Nybygget ved Ås videregående skole er et nær nullenergibygg, og sertifisert som BREEAM-NOR Excellent. Bygget har solceller på tak, er koblet til fjærnvarme, og har en vedlikeholdsvennlig fasade i malmfuru.

Se prosjektdetaljer

Prosjektdetaljer: Ås videregående skole

Oppdragsgiver Ås Kommune
Kontaktperson Lasse Brøgger
Entreprenør J.I Bygg AS
Areal 5 000 
Kostnad ca 150 mill.kr.
Ferdigstilt 2021
Sted Ås
Miljøaspekt BREEAM-NOR Excellent
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Multiconsult AS,
Foto Hundven-Clements Photography

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim