Vøyenenga ungdomsskole

Oppdrag: Ny ungdomsskole i Bærum.
Utfordring: Skape en arealeffektiv og fleksibel skole og flerbrukshall.
Løsning: Organisere skolens funksjoner rundt et sirkulært og sentralt torg som både skaper et samlingspunkt for skolen og sørger for god sirkulasjon i bygget.

Byggets radiære form viser både skolens samlende plass i lokalsamfunnet og dens utadrettede virksomhet. En bevisst bruk av geometri og synlige konstruksjoner er anvendt for å stimulere elevenes kreativitet. Vi har ønsket å lage pedagogisk arkitektur som skaper nysgjerrighet om de geometriske sammenhengene i bygget.

Arealøkonomi og universell utforming har resultert i det sentrale torgrommet. Det er lagt vekt på varige solide materialer som sørger for rasjonell drift og som aldres med verdighet. Krav til et godt innemiljø og lav energibruk har resultert i utstrakt bruk av tre, gode romhøyder og moderne tekniske løsninger.

Skolens form gir anlegget en sterk identitet og legger til rette for et aktivt fellesskap. Vøyenenga ungdomsskole og flerbrukshall har fått en sentral plass i nærmiljøet. I samspill med Vøyenenga senter og Kirkerudbakken vil den foruten skolefunksjonen, også fungere som et lokalt kultur- og fagsenter.

Se prosjektdetaljer

Plan: 1. etasje

Prosjektdetaljer: Vøyenenga undomsskole

Oppdragsgiver Entra Eiendom, Bærum kommune
Kontaktperson Øystein Midtbø
Areal 6.800 m².
Kostnad 120 mill. kr.
Ferdigstilt 2007
Sted Bærum
Foto Jiri Havran

Relaterte prosjekter

NTNU Campus, Trondheim
Veterinærbygningen NMBU, Campus Ås
Fellesbygget NMBU, Campus Ås