Fellesbygget NMBU, Campus Ås

Oppdrag: Nytt fellesbygg med kantine, lesesal, grupperom og auditorium for NMBU.
Utfordring: Skape et bindeledd mellom eksisterende og nye universitets- og forskningsbygg.
Løsning: Et multifunksjonelt og åpent bygg som legger seg inn mellom trærne i det fredede arboretet Fougnerhaugen. Landskapet og naturen får slippe inn gjennom store åpninger i fasaden og sørger for at samspillet mellom ute og inne, natur og kultur blir en viktig del av bygget.

Det nye veterinæranlegget kobler seg på det eksisterende campus via et nytt parkdrag som er blitt kalt Uraksen, fordi den utløper fra det gamle praktbygget Urbygningen. Fellesbygget fungerer som et bindeledd mellom det eksisterende og det nye.

Fellesbygget har hovedinngang fra Uraksen og er lagt inn i terrenget. Et innvendig amfi forbinder de to hovedplanene i bygget.

Programmet inneholder kantine, amfi, lesesaler og auditorier. Robuste og fleksible løsninger gjør bygget egnet for mange ulike aktiviteter – fra fester og konserter til forelesninger og disputaser.

Tre benyttes i hovedkonstruksjon og overflater, både innvendig og utvendig. Bygget er også et passivhus.

Se prosjektdetaljer

``Honningdogg`` av Marte Johnslien i taket
Plan 1
Plan 2

Prosjektdetaljer: Fellesbygget NMBU, Campus Ås

Oppdragsgiver Statsbygg
Kontaktperson Nicca Gade Christensen
Entreprenør Hent AS
Areal 2 100 
Kostnad ca 100 mill.kr.
Ferdigstilt 2021
Sted Ås
Miljøaspekt Passivhus
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Henning Larsen Architects AS,
Multiconsult AS,
Hjeltnes Consult AS,
Erichsen&Horgen AS,
LINK Landskap AS
Foto Einar Aslaksen, Hans Fredrik Asbjørnsen / Statsbygg, Olav Vikane / Fabel Arkitekter

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim