Veterinærbygningen NMBU, Campus Ås

Oppdrag: Nytt bygningsanlegg for det veterinærmedisinske fagmiljøet i Norge. Lokalisert på Ås utenfor Oslo, i nær tilknytning til den tidligere Landbrukshøyskolen/Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Utfordring:
Trygg håndtering av biologisk materiale med svært alvorlig skadepotensiale. Sammenslåing av fagmiljøer for tverrfaglige løsninger på komplekse, globale matressurs-utfordringer. Tilpasning av store bygninger til universitetsanlegg med lange tradisjoner.
Løsning: Åtte sammenknyttede forsknings- og undervisningsbygg, fordelt på 63.000 m². Gode bygningstekniske løsninger og avanserte tekniske installasjoner for å ivareta smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø.

 • Sameksistens mellom mennesker og dyr har alltid vært utfordrende i forhold til smitteproblematikk. Globaliseringen har gjort utfordringene enda større og mer sammensatte. Norge skal være ledende innen forskning og undervisning på biotrygghet, biosikkerhet og smitteberedskap. Derfor vedtok Stortinget å investere i et nytt anlegg for det veterinærmedisinske fagmiljøet. 

  Kostnadsramme: 6,9 milliarder kroner. 

  Dette er Norges vanskeligste og mest omfattende byggeprosjekt noensinne.

  Her skal det håndteres biologisk materiale med svært alvorlig skadepotensiale. Samtidig skal flere fagmiljøer slås sammen for å finne tverrfaglige løsninger på komplekse, globale matressurs-utfordringer. Og store bygninger skal tilpasses et universitetsanlegg med lange tradisjoner.

  Bygningsmassen blir større enn ni fotballbaner. Anlegget består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom – med en stor andel spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier. Det rommer også undervisningsarealer med auditorier, grupperom, lesesaler og kontorer – og sosiale soner som styrker det tverrfaglige samspillet. 

  I nærmere ti år har Fabel håndtert dette viktige og krevende oppdraget. 

  I et prosjekt som involverer så mange ulike fagmiljøer har vår kompetanse og samarbeidsevne vært avgjørende for planlegging, fremdrift og resultat. 

  Vi identifiserer sentrale behov og problemstillinger, og utarbeider komplette løsninger som innfrir krav til funksjonalitet, teknikk, og opplevelse for folk og fe. 

  På Campus Ås har vi samarbeiet tett med byggeledelse, og med de rundt 5-600 håndverkerne som alle var viktige brikker i dette enorme puslespillet. Fabel var en aktiv og tilstedeværende rådgiver på den travle byggeplassen.

 • Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen flytter fra Oslo, og samlokaliseres på Campus Ås i Akershus, i et nytt veterinæranlegg.

  Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt, Veterinærhøyskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

  Anlegget som huser det hele, består av åtte sammenknyttede bygg for forskning, undervisning og klinikker. 

  Nybyggene er tilpasset et universitetsområde av høy kulturhistorisk verdi. Urbygningen fra 1901 danner utgangspunktet for plasseringen: Et nytt parkdrag bak denne tradisjonsrike, fredede bygningen leder frem til det nye, store anlegget. 

  Underetasjen er gjennomgående, og syv meter høy. Her ligger alle spesialfunksjoner og teknikk. Opp fra denne stikker fire bygningsvolumer rettet mot dette parkdraget som binder sammen campus’ nye og gamle del.

  Fakultetet har felles adkomst fra parken og inn til et sentralrom. Fra dette går lærere og elever til spesialområdene i underetasjene, og til kontorene og laboratoriene i andre, tredje og fjerde etasje. 

  Sentralrommet har et stort vrimleareal med garderober, vannhull og kaffestasjoner, som skaper naturlige møteplasser. Oversiktlige grupperom og effektive lesesaler ligger rett i nærheten, det samme gjør møterom, auditorier og undervisningslaboratorier. 

  Vegger med åpne glassfelt gir innsyn i spesialiserte aktiviteter som tannundersøkelse av hest, mating av akvariefisk og rektalisering av drektige kyr.

  Anlegget har fem auditorier som enkelt kan brukes innen- og utenfor avdelingene, og av studenter ved andre NMBU-fakulteter. 

 • Livlige forsøksfisk, syke kjæledyr og digre kadavre: På Campus Ås skal store og små, syke og friske, døde og levende dyr håndteres på forsvarlig vis. Det innebærer svært høye krav til smittevern. Sykdommer skal ikke spres, hverken inne på campus, eller ut av anlegget. Smittefarlige kadavre og mange væsker må håndteres på stedet, og alt avfall kastes så nær smittekilden som mulig.

  Campus Ås er med andre ord et teknisk krevende bygg, som skal huse Europas mest avanserte utstyr innen forskning på og behandling av dyr. 

  Anlegget er laget med tanke på maksimal sikkerhet for folk og fe. Samtidig skal alle rom – fra staller, fjøs, bur, akvarier, laboratorier, undervisningsrom, kontorer, obduksjonsrom, bibliotek, kantine og dyrehospital – også fungere optimalt både som studie- og arbeidsmiljø for 690 studenter og 855 ansatte. 

  Løsningene er fleksible, fremtidsrettede, og innfrir krav til funksjonalitet, arealeffektivitet, arbeids- og læringsmiljø.

 • Obduksjon- og disseksjonssaler: 16 obduksjonsplasser og disseksjonssal for rundt 100 studenter. Dokkingstasjon for levering av dyr med smitterisiko. Avlivnings-, kjøle- og fryserom. Fasiliteter for prøver og for preparering av kadaver. Kranbaner for frakt av dyreskrotter. Område hvor biologisk materiale destrueres ved hjelp av luthydrolyse.

  Undervisningslaboratorier: Kurssal og undervisningslaboratorium, hver med kapasitet til ca. 100 studenter.

  Læringslaboratorium for mus: Eget øvingsområde for fakultetets gnageravdeling hvor studentene øver før de kommer inn i selve gnageravdelingen.

  Undervisningsrom akvarier: Plassert så forbipasserende studenter kan se inn. Adkomst via garderober, og via ekstra sluser for akvarieområder med smitteproblematikk.

  Oppstallingsrom: Spesialoppstallingsrom for avanserte forsøk med egen teknisk over- og underetasje.

  Produksjonsdyravdeling: Med wetlab og undersøkelsesrom for opplæring, blant annet i forløsning av dødfødt kalv fra egenkonstruerte «kumager», og i bruk av klauvskjæringsboks.

  Undersøkelsesrom hest, katt, hund: Dimensjonert så studentene kan være tilstede på undersøkelser.

  Spesialrom hund og katt: Familiedyreklinikk med rom for tannbehandling, oftalmologi, cellegiftbehandling, endoskopi, tarmskylling, fysioterapeutisk opptreningsavdeling med hundebasseng og hot-lab med jod-behandling av katt.

  Spesialrom hest: For elektrofysiologisk undersøkelse, lungekapasitetsundersøkelse på tredemølle, fødselsdiagnostikk i reproduksjonsavdeling og for skoing og produksjon av hestesko. Studentene deltar ved alle spesialundersøkelsene.

  Operasjonssaler: Seks operasjonssaler for familiedyr. Tre operasjonssaler for hest. Alle organisert rundt en felles lysgård med intern trappeforbindelse for anestesipersonalet. Egne garderober, induksjonsrom, spesialutrustede oppvåkningsbokser for hest, lagerrom, sterilsentral. Studentene deltar direkte, eller følger aktivitet fra utsiden via glassfelt i korridor og på mesanin.

  Billeddiagnostiske fellesfunksjoner: Felles billeddiagnostiske undersøkelses- og behandlingsrom for både heste- og familiedyrklinikken. De to områdene er forbundet via en trapp. Enkel tilgang for studentene. 

  Isolater: Både heste- og familiedyrklinikken har egne infeksjons- og isolatavdelinger.

  Auditorier: For hest og produksjonsdyr. Auditorier laget for fremvisning av levende dyr, og auditorier laget for disseksjon og obduksjon.

Hvordan går man frem når man skal lage Norges mest komplekse bygg noensinne? Fabel Arkitekter, sammen med Henning Larsen, står bak utformingen av Campus ÅsSe Fabel-filmen hvor arkitekt Lasse Hvatum Brøgger forteller om det enorme prosjektet.

Prosjektdetaljer: Veterinærbygget NMBU, Campus Ås

Oppdragsgiver Statsbygg
Kontaktperson Rolf Erik Wahlstrøm
Areal Ca. 63.000 m²
Kostnad 6,3 mrd. kr.
Ferdigstilt 2021
Sted Ås
Miljøaspekt Passivhus
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Henning Larsen Architects AS,
Multiconsult AS,
Erichsen&Horgen AS,
LINK Landskap AS
Foto Einar Aslaksen, Jacob Due, Henning Larsen
Film Felix Features

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim