Prekvalifisert på Adamstuen! 1600 1200 Fabel Arkitekter

Prekvalifisert på Adamstuen!

Fabel er sammen med A-lab, Arcgency…

read more
Kontrakt signert for gjennomføringen av Nye Rikshospitalet 1920 1368 Fabel Arkitekter

Kontrakt signert for gjennomføringen av Nye Rikshospitalet

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå overlevert forprosjektrapport for …

read more
God jul og godt nytt år 1833 1222 Fabel Arkitekter

God jul og godt nytt år

På tegnebordet 1920 1080 Fabel Arkitekter

På tegnebordet

Et lite utvalg av kontorets pågående prosjekter …

read more
Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt 1920 1280 Fabel Arkitekter

Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå overlevert forprosjektrapport for …

read more
Omvisning: Veterinærbygningen på NMBU, Campus Ås 1920 1280 Fabel Arkitekter

Omvisning: Veterinærbygningen på NMBU, Campus Ås

Historien bak Campus Ås i bilder og tekst …

read more
Arkitekt Tom Wike 1572 1920 Fabel Arkitekter

Arkitekt Tom Wike

24.05.1948 – 14.06.2022

read more
Vi søker praktikant! 1920 1273 Fabel Arkitekter

Vi søker praktikant!

Send søknad og portefølje til firmapost@fabelark.no

read more
Offisiell åpning av Veterinærbygget på NMBU, Campus Ås 1920 1281 Fabel Arkitekter

Offisiell åpning av Veterinærbygget på NMBU, Campus Ås

1. september 2021 er det offisiell åpning på Ås!

read more
Veterinærbygget på NMBU, Campus Ås i Fremtidens Byggenæring 1920 1281 Fabel Arkitekter

Veterinærbygget på NMBU, Campus Ås i Fremtidens Byggenæring

«Campus Ås er et bygg ulikt noe annet i Norge»

read more