Fakultet for realfag og teknologi NMBU

Oppdrag: Transformere og utvide et eksisterende 60-tallsbygg til et moderne undervisningsbygg med fellesfunksjoner og kontorer.
Utfordring: Bevare mest mulig av bygget, og samtidig oppgradere bygget til moderne standard med fremtidsrettet miljøløsninger.
Løsning: Eksisterende teknisk rom på tak ble utvidet til en inntrukket hel etasje på taket i massivtre kledd med solceller, og ny felles kantine i massivtre og limtre ble lagt til.

Realfagsbygget ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås er bygget i 1960 og tegnet av arkitekt Bjarne Sandbakken. En av kvartalets tre fløyer har gjennomgått en omfattende rehabilitering og fått et tilbygg, signert Fabel Arkitekter. Bygget er ikke vernet, men NMBU ønsket å beholde den tidstypiske 60-talls fasaden. Rehabiliteringen med det karakteristiske, røde tilbygget har gitt fakultetsbygget et nytt ansikt med et moderne og friskt preg.

Lokalene var generelt nedslitt og mørke. Eksisterende varme- og ventilasjonsanlegg var utdatert, og det var behov for en ny, større kantine. Kontorer, undervisnings- og grupperom er rehabilitert og uformelle møteplasser er etablert, slik at arealutnyttelsen er mer effektiv og dagslyset strømmer igjennom bygget. Kantinen er lagt i et tilbygg over to etasjer for enden av bygget, med en vestvendt takterrasse på toppen. Fløy 1 huser nå 123 arbeidsplasser for ansatte og stipendiater, og har i tillegg fått 150 nye arbeidsplasser for studentene.

Eksisterende teknisk rom på tak ble utvidet til en inntrukket hel etasje på taket for etablering av et nytt ventilasjons- og varmeanlegg. Fasaden og taket her er kledd med solcellepaneler. Anlegget skal også benyttes som demo-anlegg i undervisningssammenheng.

Prosjektets klare miljøprofil er blant annet ivaretatt gjennom 6-lags Q-air vinduer som eliminerer behov for solskjerming og kompensering for varmetap. Det gir energibesparelser på nivå med totalrehabilitering av fasaden. Videre er det etablert sedumtak og solcellepaneler. Tak over tak ble benyttet i byggefasen for å ivareta kvalitet, arbeidsmiljø og inneklima. Oppgradering av utendørsarealer inkluderer håndtering av overvann i en fordrøyningsdam som bidrar til et frodig uteområde.

Se prosjektdetaljer

Før
Etter: Ny kantine er lagt til og den tekniske etasjen på tak er utvidet
Eksisterende teknisk rom på tak ble utvidet til en inntrukket hel etasje i massivtre og limtre. Fasaden og taket er kledd med solcellepaneler.
Oppgradering av utendørsarealer inkluderer håndtering av overvann i en fordrøyningsdam som bidrar til et frodig uteområde.

Prosjektdetaljer: Fakultet for realfag og teknologi NMBU

Oppdragsgiver NMBU
Kontaktperson Øystein Midtbø
Entreprenør Team Bygg AS
Areal Tilbygg: 542 m², rehablitering: 3 200 m²
Kostnad 135 mill. kr.
Ferdigstilt 2018
Sted Ås
Miljøaspekt Solcelleanlegg, massivtre/limtre, etterisolering
Foto Håkon Sparre/NMBU,  Fabel Arkitekter

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim