Legevakt Aker

Oppdrag: Etablering av storbylegevakt.
Utfordring: Gjenbruk av eksisterende rom, integrere nye tekniske løsninger, funksjonell logistikk.
Løsning: Oversiktlig legevakt med lyse og trygge ventesoner.

Fargekoding av soner som forteller hvilke pasienter det haster mest med.
Rom til observasjon av pasienter.
Universelt utformet ekspedisjon.

Prosjektdetaljer: Legevakt Aker

Oppdragsgiver OUS, Rammeavtale
Kontaktperson Øystein Midtbø
Areal 710 m²
Kostnad 15 mill.kr.
Ferdigstilt 2012
Sted Oslo
Foto Tove Lauluten

Relaterte prosjekter

Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim
Krokstad sykehjem