Nellikstredet

Oppdrag: I et sentralt Oslokvartal mellom Torggata og Storgata ligger fire historiske bygårder som skal transformeres, utvikles og vitaliseres ved å etablere en ny offentlig passasje gjennom kvartalet.
Utfordring: Tre av eiendommene er regulert til bevaring. Bakgårdsbebyggelsen er kompakt med 4-9 etasjer, og ønsket om å bedre dagslysforholdene ved delvis riving har utfordret bevaringsverdiene.
Løsning: Gjennom en konstruktiv og omfattende bevaringsdialog med Byantikvaren har vi utviklet rammene for transformasjon og fornying av de fire eiendommene.

Prosjektets mål er å revitalisere den store arealressursen som ligger delvis ubrukt inne i kvartalet. En ny, offentlig passasje fra Torggata til Storgata skal invitere allmenheten til en vandring gjennom fire historiske gårdsrom og legge til rette for nye, interessante aktiviteter som gir nytt liv til bebyggelsen. Gjennom dialogen med Byantikvar og oppdragsgiver har vi utarbeidet gode forslag som bevarer, transformerer og fornyer de fire byggene.

Prosjektet skal føres som fire separate byggesaker med parallell behandling og gjennomføring.

Når Nellikstredet ferdigstilles, vil det bli en liten «by i byen» med attraktive uterom og autentisk atmosfære – en gave til byens befolkning!

Se prosjektdetaljer

Nellikstredet skaper en helt ny passasje mellom Torggata og Storgata som er tilgjengelig for offentligheten.
Hver av gårdene vil ha sin egen identitet, men vil samtidig være koblet sammen med gårdsrom og plasser med ulik karakter.

Prosjektdetaljer: Nellikstredet

Oppdragsgiver Olav Thon Gruppen
Kontaktperson Hanne Sørbø og Nicca Gade Christensen
Areal 18 800 m²
Ferdigstilt Mulighetsstudie, skisseprosjekt og forprosjekt
Sted Oslo
Illustrasjoner Fabel Arkitekter

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim