Nasjonalbiblioteket

Oppdrag: Nytt Nasjonalbibliotek i fredet bygg fra 1913.
Utfordring: Beholde byggets sjel, integrere nye tekniske løsninger og skape maksimal brukervennlighet.
Løsning: Total ombygging og renovering inn- og utvendig som forener krav til vern og funksjonalitet.

Staselig, kronglete, nedslitt og verneverdig: Omfattende grep måtte til for å lage et moderne bibliotek i det gamle Universitetsbiblioteket. Målet var å bevare fordums prakt, integrere nytt i gammelt, og la ytterpunktene utfordre hverandre gjennom tydelige kontraster. Gamle, antikvariske rom ble beholdt, andre fjernet, takhøyden hevet, og foredragssal, kinosal og andre rom etablert. Den gamle bygningen rommer store, flotte publikumsarealer og tilfredsstiller alle tekniske krav til en moderne arbeidsplass.

Se prosjektdetaljer

Hva er den største utfordringen ved å bygge nytt i gammelt? Fabel Arkitekter står bak Youngskvartalet og Nasjonalbiblioteket.
Se Fabel-filmen hvor arkitekt Tone Andreassen forteller hvordan de gikk frem.

Omfattende rehabilitering og ombygging ga store, flotte rom for publikum. Overlyssaler kjennetegner mange av rommene i Nasjonalbiblioteket. Glassgavlene i de nye reolene fanger og sprer lyset i rommet.
Arbeidet ble gjort i tett samarbeid med Riksantikvaren.
Etter restaureringen innfrir det gamle biblioteket alle krav til en moderne arbeidsplass.

Prosjektdetaljer: Nasjonalbiblioteket

Oppdragsgiver Entra Eiendom AS
Kontaktperson Elisabeth Edin Ruge
Areal 15.500 m²
Kostnad 300 mill. kr.
Ferdigstilt 2005
Sted Oslo
Film Felix Features

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Den grønne ringen, Hovinbyen
Holmenkollen nasjonalanlegg