Personvernerklæring for Fabel Arkitekter

Fabel Arkitekter er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å sørge for at du får den informasjonen vi er pålagt å gi deg som kunde og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personopplysningslovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å utøve disse rettighetene. 

 1. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
  Vi har følgende personopplysninger om kundene våre: Navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, organisasjonsnummer, fakturareferanser, bestillinger og nødvendige informasjon knyttet til korrespondanse med offentlige myndigheter.
 1. BEHANDLINGSANSVARLIG
  Fabel Arkitekter AS, Dronningens gate 13, 0152 Oslo er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene.
 1. DELING AV OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER
  For å kunne utføre tjenestene våre og oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale, deler vi nødvendige personopplysninger med andre aktører. Herunder leverandør av prosjektstyrings-, fakturerings- og timeføringsprogram, samt leverandør av regnskapssystem. Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører.Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 1. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
  Personopplysningene hentes inn via Brønnøysundregistrene samt fra oppdragsbekreftelser og kundens bestilling.
 1. BEHANDLINGSGRUNNLAG
  Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).Dersom du har samtykket til det, benyttes opplysningene til det angitte formålet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.
 1. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
  Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
 1. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
  Personopplysninger oppbevares så lenge kundeforholdet er gjeldende og så lenge det er påkrevd gjennom lovgivning. Etter dette blir opplysningene slettet, så fremt det ikke er gjort en særskilt avtale om at opplysningene / deler av opplysningene kan lagres.For mottakere av nyhetsbrev:
  Vi sender nyhetsbrev til deg per e-post dersom du har krysset av for å motta disse epostene og dermed også har gitt oss ditt navn og din epostadresse. Ditt navn og din e-postadresse slettes fra vår database dersom du ber om det.
 1. INFORMASJONSSIKKERHET
  Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs– og tilgangskontroll.
 1. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 1. KONTAKTINFORMASJON
  Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:
  Fabel Arkitekter AS
  Dronningens gate 13
  0152 Oslo
  Eller som epost til firmapost@fabelark.no