Vikingtidsmuseet

Oppdrag: Utvidelse og nybygg for Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo.
Utfordring: Forene nybygg og eksisterende bygg til et nytt,  velfungerende og harmonisk museum.
Løsning: La ikonløypen til museet omkranse det eksisterende bygget og la det moderne nybygget være i kontrast til det gamle.

Sirkelen omkranser korset; Ormen legger seg rundt Midgard og sluker sin egen hale.

Vikingene brukte geometrien når de gav form til sine gjenstander. Det ser man i alt de har etterlatt seg av skip, gravhauger, bosteder, bruksgjenstander, redskaper, mynter, smykker og våpen.

Midgardsormen i den norrøne mytologien er den enorme ormen som omkranser menneskenes verden Midgard. Vi lar Midgardsormen; UROBOROS; tegne ikonløypa og omkranse Vikingskiphuset, som en videreføring av Arnstein Arnebergs idé for en maksimal utbygging av Vikingskipshuset slik den er vist i modellen fra 1915, men i et moderne kontrasterende formspråk.

Sirkelens strenge geometri tegner seg mot innsiden og skaper fire gårdsrom rundt Vikingskipshuset. Mot utsiden artikuleres formen av et variert funksjonsprogram og ytre påvirkninger.

«Ringen» skal sveve over terrenget og vannet, og minne om vikingenes utferdstrang og avhengighet til sjøen.
Vannet fra takflaten samles i en omkransende vannrenne som forsterker den svevende følelsen, og samles i det store tjernet under den åpne sektoren mot nord. Refleksene fra sol og vann vil berike det arkitektoniske uttrykket.

Se prosjektdetaljer

Plan: 1. etasje
Plan: underetasje

Prosjektdetaljer: Vikingtidsmuseet

Oppdragsgiver Statsbygg
Kontaktperson Nicca Gade Christensen
Areal Nybygg: 9.300 m², rehabilitering: 3.700 m².
Ferdigstilt Konkurranse 2015
Sted Oslo

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim