NTNU Campus, Trondheim

Oppdrag: Samle NTNUs fagmiljøer på Gløshaugen.
Utfordring: Skape en samlet, tverrfaglig og fremtidsrettet arena for høyere utdanning, integrert i et eksisterende bynært campus.

Fabel Arkitekter har i team med Rambøll Norges arkitekter og ingeniører, CF Møller Architects, Rolvung og Brøndsted Arkitekter, Oslo Works, mtre arkitekter og Aas-Jacobsen vunnet kontrakten om programmering og prosjektering av NTNU campussamling i Trondheim for Statsbygg.

Prosjektet NTNU campussamling har til hensikt å skape en samlet, tverrfaglig og fremtidsrettet arena for høyere utdanning, konsentrert om et bynært campus. I praksis innebærer dette å samle fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og Midtbyen (kunst og musikk) med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen. Det forventes at det er behov for ca. 137.000 m² nye og ombygde arealer i løpet av de neste 10 år.

Prosjektet hadde oppstart i august 2020, og er forventet gjennomført i løpet av fire år. Skisseprosjektet er har forventet oppstart høsten 2021. Programmerings- og prosjekteringsoppgaven har en anslått verdi på 700 millioner og prosjektet har et samlet budsjett på 10,8 milliarder.

Se prosjektdetaljer

Eksisterende situasjon
Ny situasjon: HUMSAM

Prosjektdetaljer: NTNU Campus, Trondheim

Oppdragsgiver Statsbygg
Kontaktperson Lasse Brøgger
Areal 137.000 m²
Fase Mulighetsstudier
Sted Trondheim
Miljøaspekt ZEB (Zero Emission Building)
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter,
CF Møller Architects,
Rolvung og Brøndsted Arkitekter,
Rambøll,
Oslo Works,
mtre arkitekter,
Aas-Jakobsen
Foto Statsbygg

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim