Den grønne ringen, Hovinbyen

Oppdrag: Samle åtte bydeler med en felles rute og tilstøtende uteområder.
Utfordring: Skape en samlet identitet for Hovinbyen i et område tidligere preget av industri.
Løsning: Skape gjenkjennelige elementer som er nyskapende i utforming, men som gir assosiasjoner til noe kjent og velfungerende langs en sammenhengende rute.

Den Grønne Ringen skal samle åtte bydeler og skape en identitet for Hovinbyen og de ulike delområdene. Ringen er en 6,5 km lang tursti gjennom ulikt og variert landskap og bebyggelse; en urban vandring som viser tverrsnittet av en norsk by. Hvordan kan man møblere ringen for å skape en helhetlig og lett fattbar rute, som samtidig bidrar og motiverer til sosiale møter og bevegelse?

Vi ønsket et samlende konsept som skal gi tydelig føring for utformingen og som kunne skape engasjement og tilhørighet for brukerne. De gjenkjennelige elementene skal være nyskapende i utforming, men gi assosiasjoner til noe kjent og velfungerende; vårt metakonsept er “Den norske turkulturen”.

Se prosjektdetaljer

Turkulturens komponenter: Den norske turkulturen er bygget opp av kulturelle og fysiske komponenter. Landskapet skaper det fysiske underlaget; grunnen til å være der. Stier, merking, rasteplasser og hytter danner fasiliteter som gir den fysiske infrastruktur. Organisering av dugnad og frivillighet danner et viktig fundament hvor brukerne selv bidrar aktivt til turkulturen. Både de kulturelle og de infrastrukturelle komponenter ønsker vi å omsette i Den Grønne Ringen.

Landskapet: En tur i skog eller langs havet oppleves helt forskjellig, da landskapet byr på helt ulike scenarier. Den Grønne Ringen får et urbant grønt landskap som skal understøtte turens romsekvenser, skape atmosfærer og karakterer; være hele byens hage. Landskapet skal være attraktivt og aktiverende for beboere, samtidig som dens karakter tiltrekker besøkende fra hele byen.

Merkingen: I den norske naturen brukes eksisterende elementer som steiner og trær for markering. Det bygges varder, stein for stein og det males merker på trær og fjellvegger, Den Grønne Ringen får markering i større varder i eksisterende strukturer og bygg, og mindre markering som subtile T-er langs ruten.

Målpunktene: Turer inneholder alltid pauser, et utsiktspunkt, en rasteplass eller en åpen hytte. I Den Grønne Ringen blir målpunktene på turen lokale nabolagsstasjonene; ett felles gulv på strategiske plasser langs ruten, for opphold, hvile, opplevelser og aktiviteter.

Kulturen: Den norske kulturen, både på tur og i samfunnet, bygger på felleseie og fellesskap. Dugnad er et velkjent fenomen som både generer eierskap, samhold og tilhørighet. Vi foreslår et ”Den Grønne Ringens-Dugnadsfond” som kan gi drahjelp og åpne for realisering av grasrotengasjement.

Elementene er laget av en urban terrazzobetong som består
av materialer fra bygg og anlegg som skal rives.
Ulike elementer kan kombineres og skape unike nabolagsstasjoner

Prosjektdetaljer: Den grønne ringen, Hovinbyen

Oppdragsgiver Oslo kommune
Kontaktperson Nicca Gade Christensen
Omfang 6,5 km
Ferdigstilt Parallelloppdrag 2019
Sted Hovinbyen, Oslo
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Everyday Studio,
Light Bureau,
Sted,
Permafrost

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim