«Vår viktigste oppgave er å definere prosjektets visjon, og fabulere oss frem til løsningen som gir en merverdi.»

Hvem er vi?

Store nok til å håndtere omfattende, årelange prosjekter. Små nok til at dedikasjonen til hvert eneste oppdrag alltid er sterk. 

I Fabel snakker vi nemlig om våkenatt-faktoren. Vi har et stort aldersspenn blant ansatte, ulik bakgrunn og felles drivkraft: De beste løsningene. Målet har vært det samme i nærmere 50 år. 

I 1969 ble Østbye, Kleven og Almaas Arkitekter etablert. Femten år senere kom fjerdemann – Wike – derav navnet ØKAW.

Nå er vi over 20 stykker, og heter Fabel Arkitekter.

Fabel fordi vår viktigste oppgave er å definere prosjektets visjon, og fabulere oss frem til løsningen som gir en merverdi. Slik har vi fått en rekke priser, både i konkurranser og for ferdige anlegg.

Men viktigst av alt er bruksgleden. Gleden folk har av våre prosjekter. At de fungerer så godt, år etter år. For vi skaper bygg med omtanke. Omtanke for funksjon, budsjett og fremdrift. Omtanke for varige, gode løsninger. Vi lager idrettsanlegg, boliger, nærings-, helse- undervisnings- og forskningsbygg. Og hvert prosjekt skal mer enn bare å innfri opplagte krav. Hvert prosjekt skal løftes opp over det ordinære, forestilles langt inn i fremtiden. Derfor tenker vi mye på hvordan det blir å ankomme stedet, være i rommene, og på hvordan lyset vil falle inn av vinduene en vårdag i mars. 

Fabel Arkitekter har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2018 og har høye ambisjoner når det kommer til miljø og bærekraft: både for driften av kontoret og for alle prosjektene vi tegner. Vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.

Kontoret

Fabel Arkitekter har siden 1969 håndtert en rekke store, krevende byggeoppgaver, både for offentlig og privat sektor. Over 400 prosjekter har gitt oss tung kompetanse innen planlegging, prosjektering, produktutvikling og tverrfaglig samarbeid. Vi står blant annet bak Midstubakken, utvidelse av Holmenkollen nasjonalanlegg, Lysgårdsbakken for OL på Lillehammer, Nasjonalbiblioteket, og Forsvarets ledelsesbygg på Akershus Festning. Vi har også utarbeidet helhetsplanen for universitetsområdet til NMBU i Ås, og tegnet Norges veterinærinstitutt og Veterinærfakultet der; et omfattende bygningskompleks som også rommer spesialarealer som stall, dyrehospital, akvarier og laboratorier.

Vi ble organisert som et aksjeselskap i 1984, og fikk navnet ØKAW Arkitekter. Alle aksjonærene er aktive i firmaet. I 2018 byttet vi navn til Fabel Arkitekter. Fabel Arkitekter eies av en partnergruppe som i 2016 ble utvidet, og består i dag av seks kvinner og fire menn med et aldersspenn på 30 år.

 

Praktikanter

Vi er alltid på jakt etter dyktige og engasjerte praktikanter. Oppstart er vanligvis rundt januar eller august. Send søknad og portefølje til firmapost@fabelark.no.