Prekvalifisert på Adamstuen!

Prekvalifisert på Adamstuen! 1600 1200 Fabel Arkitekter

Prekvalifisert på Adamstuen!

Fabel er sammen med A-lab, Arcgency, Natural State, UiO/Include og Multiconsult et av de tre teamene som er blitt utvalgt til parallelloppdraget på Adamstuen.

Formålet med oppdraget er å få et godt underlag for ny regulering av området. Før oppstart av den formelle reguleringsprosessen skal det gjennomføres en omfattende brukermedvirkning for å få innspill fra nabolaget og andre interessenter.

Oslobygg eier 70% av eiendommen, Linstow de resterende 30%. Oslobygg har mange formålsbygg de ønsker å få plassert på området, som videregående skole, barneskole, idrettshall og sykehjem. Det er høye ambisjoner for gjenbruk og ombruk av eksisterende bygningsmasse, og for utvikling av området som møteplass i bydelen.

Les mer på Arkitektur her.

Det blir en spennende start på 2024!

Foto: Statsbygg