Veterinærbygget på NMBU, Campus Ås i Fremtidens Byggenæring

Veterinærbygget på NMBU, Campus Ås i Fremtidens Byggenæring 1920 1281 Fabel Arkitekter

Veterinærbygget på NMBU, Campus Ås i Fremtidens Byggenæring

«Campus Ås er et bygg ulikt noe annet i Norge»

«I over 10 år har mer enn 50 arkitekter og konstruktører fra Fabel Arkitekter og Henning Larsen Architects vært involvert i arbeidet med Campus Ås. Anlegget får maksimal sikkerhet for mennesker og dyr. Samtidig skal alle 2500 rom i bygget fungere optimalt som studie- og arbeidsmiljø for 700 studenter og 930 ansatte: Rom som staller, fjøs, bur, akvarier, laboratorier, undervisningsrom, kontorer, obduksjonsrom, bibliotek, kantine og dyrehospital.

Karoline Igland, assisterende disiplinleder fra Henning Larsen Architects og Rolf Erik Wahlstrøm, disiplinleder fra Fabel Arkitekter forteller at den største utfordringen har vært å implementere enorme og høyteknologiske veterinærfasiliteter, i et landlig universitet, med verneverdige bygninger og parkanlegg. 

– Arkitektonisk skyter basen ut fra Campusnivået og er kledd med 17.000 kvadratmeter sedum, slik at den knytter seg visuelt til åkerlandskapet. I basen kunne da alle arealer med ekstra krav til romhøyge og teknikk få plass, sier Wahlstrøm. 

Her kunne alle nødvendige gårder for inn og uttransport legges inn: Som lommer i en frakk.»

Les hele artikkelen her. Side 33-44.