På tegnebordet

På tegnebordet 1920 1080 Fabel Arkitekter

På tegnebordet

Vi har flere spennende pågående prosjekter på tegnebordet. Flere av prosjektene har fokus på rehablitering av eksisterende bebyggelse og hvordan nybygg kan tilpasse seg den eldre bebyggelsen best mulig. Prosjektene er både offentlig og privat, er ulik størrelse og har varierende program.

Krokstad sykehjem. Prosjektet består av 128 institusjonsplasser, samt en rekke fellesfunksjoner som benyttes av beboere, besøkende til dagsenteret og nærområdet generelt. Bygget består av tre sammenkoblede volumer på en felles base som inneholder kantine, trenings- og arrangementsrom, fysio- og ergoterapi, frisør, produksjonskjøkken, samt lokaler for hjemmetjenester.

Plan 1
Eksisterende situasjon
Ny situasjon: HUMSAM

Ensjø

Situasjonsplan