Kontrakt signert for gjennomføringen av Nye Rikshospitalet

Kontrakt signert for gjennomføringen av Nye Rikshospitalet 1920 1368 Fabel Arkitekter

Kontrakt signert for gjennomføringen av Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF har innløst opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase i avtalen med Multiconsult Norge AS og samarbeidspartnere for Nye Rikshospitalet i Oslo. Nye Rikshospitalet skal samle regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gi lokalsykehustilbud for om lag 200 000 pasienter. 

Fabel Arkitekter har sammen med Multiconsult Norge AS, LINK arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter jobbet med forprosjektet for Nye Rikshospitalet siden høsten 2020 gjennom Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.  

Dette er et av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, og vi vil bidra med vår fagkompetanse for å utvikle et godt sykehus for samfunnet og brukerne.  

Bestillingen kommer etter at styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 vedtok oppstart av gjennomføringsfasen for Nye Rikshospitalet og Nye Aker under forutsetning av at reguleringsplanen blir godkjent. 

Spesialfunksjoner. Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig er sykehuset planlagt for å kunne gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge i Oslo under 18 år med somatisk sykdom. Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge. Første etappe av prosjektet som nå er vedtatt, omfatter mer enn 150.000 m2 bygningsmasse med tilhørende atkomstveier og uteplasser med en totalverdi på mer enn 18 milliarder kroner. 

Forprosjektet skal nå videreutvikles, slik at Oslo universitetssykehus HF etter planen i 2031 kan flytte inn i et samlet sykehusanlegg som legger til rette for god og fremtidsrettet pasientbehandling og en god arbeidsplass for de ansatte. Det er lagt vekt på oppfyllelse av Helse Sør-Østs miljømål og tilretteleggelse for fremtidig utvikling av anlegget med fleksibilitet og utvidelsesmuligheter i et langsiktig perspektiv. 

Arkitekt: Fabel Arkitekter, LINK arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter
Illustrasjoner: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet