Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt

Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt 1920 1280 Fabel Arkitekter

Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå overlevert forprosjektrapport for Nye Rikshospitalet. Rapporten vil være grunnlag for en eventuell beslutning om byggestart i desember. Vi har sammen med Multiconsult, LINK arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter jobbet med forprosjektet siden høsten 2020.

– Vi er stolte av å ha fått lov å være med å bidra i utviklingen av prosjektet på Nye Rikshospitalet. Arbeidet med forprosjektet har gitt oss som arkitekter og rådgivere en rekke utfordringer som vi gjennom god samhandling med Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus har funnet løsninger for innenfor prosjektets rammer, sier Geir Juterud, Oppdragsansvarlig for PG Nye Rikshospitalet.

Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig kan sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge under 18 år med somatisk sykdom i Oslo.

Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge. Reguleringsplanen åpner for å bygge 221 400 m2 BRA nybygg.

I arbeidet med forprosjektet har det vært en forutsetning å binde sammen nye og gamle bygg til ett samlet og komplett sykehusanlegg. Videre har det vært viktig å tilrettelegge for fremtidige utvidelsesmuligheter for sykehuset og å se hele planområdet som et helhetlig anlegg.

Forprosjektrapporten som nå er overlevert skal gi en god nok beskrivelse av byggeprosjektene slik at den kan danne grunnlag for beslutning om gjennomføring av investering.

Les mer på Helse Sør-Øst sine nettsider her.

Arkitekt: Fabel Arkitekter, LINK arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter
Illustrasjoner: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet