Øystein Midtbø

Sivilarkitekt MNAL, partner, faglig leder

Øystein er en praktiker med svært velutviklet logisk sans. Han har høy grad av material- og håndverksmessig forståelse, og er opptatt av tekniske nyvinninger. Øystein liker å jobbe med offentlige bygg; prosjekter som gavner fellesskapet. Han er opptatt av at godt samarbeid er det som genererer nyvinninger og robuste løsninger.

Kontakt
omi@fabelark.no
+47 900 20 625