Sturla Sandsdalen

Sivilarkitekt, partner

Sturla har et utmerket blikk for konseptutvikling, og er rask til å formidle dette gjennom skisser og volumstudier. Han er metodisk og lyttende, og søker logiske forenklinger gjennom raske problemanalyser. Han har god innsikt i grunnprinsippene for de øvrige tekniske fagene, noe som gjør ham til en habil tverrfaglig samarbeidspartner.

Kontakt
ssa@fabelark.no
+47 922 41 585