Lasse Brøgger

Sivilarkitekt MNAL, partner, daglig leder

Lasse er daglig leder, og er en kreativ og analytisk arkitekt med faglig integritet og gjennomføringsevne. Besitter inngående kjennskap til alle faser i prosjekteringsløpet. Verdsetter tverrfaglig teamarbeid der alle aktører spiller hverandre gode.

Kontakt
lhb@fabelark.no
+47 481 32 505