Lasse Brøgger

Sivilarkitekt MNAL, partner

Lasse er en kreativ og analytisk arkitekt med faglig integritet og gjennomføringsevne. Han besitter inngående kjennskap til alle faser i prosjekteringsløpet og verdsetter tverrfaglig teamarbeid der alle aktører spiller hverandre gode.

Kontakt
lhb@fabelark.no
+47 481 32 505