Ås VGS

Oppdrag: Nytt undervisningsbygg Ås VGS.
Utfordring: Skape et nullutslipp bygg som en funksjonell og inkluderende helhet.
Løsning: Et eksisterende og lite effektivt bygg rives, og i dets sted har vi prosjektert et nytt bygg som har høye miljøambisjoner opp mot nullutslipp.

Et eksisterende og lite effektivt bygg rives, og i dets sted har vi prosjektert et nytt bygg som vi håper vil skape en funksjonell og inkluderende helhet.

Kantina er skolens storstue, og er tegnet med dobbel etasjehøyde og store glassfelt slik at det får en visuell tilstedeværelse i det store fellesrommet – skolegården.

Det sentrale trapperommet er tenkt som byggets hjerte, og vertikalkommunikasjonen er utformet slik at trapp og heis fremstår som likeverdig transport.

Prosjektet har høye miljøambisjoner opp mot nullutslipp. Prosjekteringen har lagt opp til å oppnå BREEAM NOR “Excellent” sertifisering.

Se prosjektdetaljer

Prosjektdetaljer: Ås VGS

Oppdragsgiver Ås Kommune
Kontaktperson Lasse Brøgger
Entreprenør J.I Bygg AS
Areal 5 000 
Kostnad ca 150 mill.kr.
Ferdigstilt Skisseprosjekt
Sted Ås
Prosjekteringsgruppe Fabel Arkitekter AS,
Multiconsult AS,
Rendering Fabel Arkitekter

Relaterte prosjekter

Vikingtidsmuseet
Ås VGS
Fellesbygget Campus Ås