Vi vant på Ås!

Vi vant på Ås! 1920 1285 Fabel Arkitekter

Vi vant på Ås!

Vi har i samarbeid med J.I. Bygg og Multiconsult vunnet konkurranse om et nytt undervisningsbygg på Ås videregående skole!

Et eksisterende og lite effektivt bygg rives, og i dets sted har vi prosjektert et nytt bygg som vi håper vil skape en funksjonell og inkluderende helhet.

Kantina er skolens storstue, og er tegnet med dobbel etasjehøyde og store glassfelt slik at det får en visuell tilstedeværelse i det store fellesrommet – skolegården. Det sentrale trapperommet er tenkt som byggets hjerte, og vertikalkommunikasjonen er utformet slik at trapp og heis fremstår som likeverdig transport.

Prosjektet har høye miljøambisjoner opp mot nullutslipp.

Vi er glade for tilliten, og gleder oss til å realisere prosjektet! Les mer om prosjektet her.