NTNU campussamling

NTNU campussamling 638 501 Fabel Arkitekter

NTNU campussamling

Fabel Arkitekter har i team med Rambøll Norges arkitekter og ingeniører, CF Møller Architects, Rolvung og Brøndsted Arkitekter, Oslo Works, mtre og Aas-Jacobsen vunnet kontrakten om programmering og prosjektering av NTNU campussamling i Trondheim for Statsbygg.

Prosjektet NTNU campussamling har til hensikt å skape en samlet, tverrfaglig og fremtidsrettet arena for høyere utdanning, konsentrert om et bynært campus. I praksis innebærer dette å samle fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og Midtbyen (kunst og musikk) med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen. Det forventes at det er behov for ca. 92.000 m2 nybygg, samt 45.000 m2 ombygging i løpet av de neste 10 år.

Prosjektet har oppstart i august 2020, og er forventet gjennomført i løpet av fire år. Programmerings- og prosjekteringsoppgaven har en anslått verdi på 700 millioner og prosjektet har et samlet budsjett på 10,8 milliarder.