Navn som speiler oss

Navn som speiler oss 1600 937 Fabel Arkitekter

Navn som speiler oss

– Før het vi ØKAW Arkitekter. Nå har vi byttet navn til Fabel Arkitekter. Det er et navn som speiler hvem vi er. Det sier Nicca Gade Christensen, arkitekt og partner i Fabel.

Firmaet er over 50 år gammelt, og navnet ØKAW kom fra etternavnene Østbye Kleven Almaas Wike.

– Tidligere var det vanlig at arkitektkontorer bestod av få enkeltpersoner som sto for hele det faglige innholdet og dermed satte sine signaturer på byggene. I dag fungerer prosessene annerledes. De aller fleste prosjektene vi har er resultater av større teamarbeid, der flere bidrar i ulike faser og områder av prosjektene. Det er derfor viktig for oss å tegne under et felles navn som tilhører alle fabulistene i kontoret vårt, forklarer Nicca.

Det nye navnet, Fabel Arkitekter, forteller mye om firmaet:
– Vi er jo det samme firmaet, og står for de samme kjerneverdiene: Vi brenner for faget. Og vi ligger fremdeles våkne om natten for å finne de beste løsningene. Derfor er Fabel et så godt ord. Arkitektur handler om mye mer enn det å løse en funksjon. Det handler om at du i hvert prosjekt skal merke omtanken for menneskelige behov. De ulike prosjektfasene har ulike utfordringer, vi tror på det å kunne fabulere for å finne løsninger. Det er en strategi vi bruker i alle faser, sier Nicca.

Navneskiftet tydeliggjør også firmaets nye ledelse. Ledergruppen representerer et tverrsnitt av firmaet; fra de yngste til de eldste, likt antall kvinner som menn, og ulike nivåer av erfaring og kompetanse.

– Fordi vi har et så bredt kompetansefelt gjør det oss mer rustet til å yte skreddersøm til hver eneste oppdragsgiver, sier Nicca Gade Christensen.

SAMME VERDIER: Nytt navn, samme kjerneverdier, sier Nicca Gade Christensen, arkitekt og partner i Fabel. Foto: Solveig Selj.
DEN GANG DA: Østbye, Wike, Almaas og Kleven - ØKAW Arkitekter anno 1984