Gammelt bygg inn i fremtiden

Gammelt bygg inn i fremtiden 1800 2250 Fabel Arkitekter

Gammelt bygg inn i fremtiden

En omfattende rehabilitering har rustet kontorbygget fra 60-tallet for fremtidens krav.

Da Fløy 1 i TF-Kvartalet ved NMBU i Ås ble bygget på 60-tallet, var det ved hjelp av amerikanske midler: Kelloggs Foundation og Marshallhjelpen – USAs hjelpeprogram til et krigsherjet Europa. Til sammen mottok Norge bistand på rundt 450 millioner dollar – hvilket tilsvarer over 60 milliarder kroner i dag. Bygget i Ås ble planlagt så det enkelt kunne gjøres om til et sykehus ved behov.

Nå, mange tiår senere, har kontorbygningen vært igjennom en omfattende rehabilitering, signert Fabel Arkitekter. Selv om bygget ikke er vernet, ønsket NMBU å beholde den tidstypiske 60-talls fasaden.  4. september ble bygget det offisielt åpnet. Kontorene, undervisnings- og grupperommene er pusset opp, arealutnyttelsen er mer effektiv, kantinen er utvidet, og bygget har fått en vestvendt takterrasse. Fløy 1 huser 123 arbeidsplasser for ansatte og stipendiater, og har i tillegg fått 150 nye arbeidsplasser for studenter.

Prosjektets klare miljøprofil er blant annet ivaretatt gjennom gjenbruk av teglstein, nye vinduer, etablering av sedumtak og bruk av solceller i fasaden. Solcellene vil forsyne bygget med rundt ti prosent av byggets energibehov.

Prisen for det hele er 135 millioner kroner, hvorav Kunnskapsdepartementet står for 35 millioner kroner, og NMBU for resten.