Torstein Ødegård

Sivilarkitekt MNAL

Torstein tar raskt eierskap til et prosjekt, og leter svært grundig etter gode, gjennomførbare, logiske og kostnadseffektive svar. Han er en sterk dialogpartner i prosjektutvikling, og hans bidrag i et team sikrer høy kvalitet og ryddig gjennomføring i alle faser av prosjektet. 

Kontakt
tod@fabelark.no
+47 407 28 503