Sivert Støren

Arkitekt

Sivert et ferskt tilskudd hos Fabel. Han er ivrig både som modellbygger og som medarbeider på prosjekter, der han håndterer både detaljer, illustrasjoner og produksjonstegninger.

sst@fabelark.no
+45 521 66 260