Mette Berg Maastad

Master i arkitektur

Mette har erfaring fra detaljprosjekteringsfasen av prosjekter, og har et godt grep om søkeprosesser og dialog med offentlige myndigheter. Hun styres gjerne av orden og funksjonalitet i arkitekturen, og bidrar til kvalitetssikring og kvalitetsheving i ethvert prosjekt.

Kontakt
mbm@fabelark.no
+47 988 12 675