Den grønne ringen i Hovinbyen

Den grønne ringen i Hovinbyen 1920 1358 Fabel Arkitekter

Den grønne ringen i Hovinbyen

Vi leverte nylig vårt forslag til hvordan den 6,5 kilometer lange ringen kan få en helhetlig identitet. Vi har samarbeidet med Everyday Studio, Sted, Light Bureau og Permafrost.

Vi ønsket et samlende konsept som skal gi tydelig føring for utformingen og som kunne skape engasjement og tilhørighet for brukerne. De gjenkjennelige elementene skal være nyskapende i utforming, men gi assosiasjoner til noe kjent og velfungerende; vårt metakonsept er “Den norske turkulturen”.

Les mer om vårt forslag i artikkelen på Byplan Oslo her.