Fabel i Arkitektnytt

Fabel i Arkitektnytt 1200 876 Fabel Arkitekter
Illustrasjon: Åge Peterson

Fabel i Arkitektnytt

I høst tok vi initiativ til å diskutere kvalitet og kontinuitet for byggeprosjekter. Vi mener den arkitektoniske kvaliteten og opphavsretten til våre bygg står på spill når prosesser stykkes opp og arkitekter byttes ut sent i prosessene.

Les våre og andres synspunkter i artikkelen på Arkitektnytt:

https://www.arkitektnytt.no/tema/stykkevis-og-udelt-negativt

Foto: Solveig Selj / Fotokontoret