Håvard Iversen

Sivilarkitekt

Håvard er en strukturert og solid klippe i firmaet. Han har lang erfaring og mange prosjekter i porteføljen. Samtidig er han ydmyk og åpen for nye metoder, verktøy og andre synsvinkler – hvilket han benytter og forvalter til det beste for prosjektene.

Kontakt
hiv@fabelark.no
+47 455 13 913