Håkon Martin Rensaa

Polyt, Msc Architecture / Building Engineering

Håkon Martin er en arkitekt og ingeniør med evne til å kontrollere komplekse prosjekter som involverer ulike skalaer. Han foretrekker konsept-fasen, der han har evne til å bryte grensene mellom ulike disipliner og skalaer for å kunne oppnå et godt prosjekt.

Kontakt
hmr@fabelark.no
+47 922 01 221