Sykehus i Oslo – et bærekraftig alternativ

Sykehus i Oslo – et bærekraftig alternativ 1529 1920 Fabel Arkitekter

Sykehus i Oslo – et bærekraftig alternativ

Oslo trenger et nytt sykehus. Vi mener at utbygging av Ullevål sykehus er det beste valget. I vår rapport viser vi hvordan man først bør bygge nytt lokalsykehus på Aker, og deretter en mer trinnvis utbygging på Ullevål. Slik kan man fullt utnytte den resterende levetiden av dagens bygningsmasse der.

Ullevål-tomten har plass nok, og det er allerede regulert til sykehusdrift med bygninger inntil åtte etasjer. Det gjør byggeprosesser her mindre kompliserte, og man trenger ikke spikre planen på forhånd, men får større rom til å gjøre tilpasninger underveis. Det gjør prosjektet mindre risikabelt. Man unngår å ta en beslutning som binder en til et betydelig forutbestemt investeringsløft uten mulighet til å kunne justere kursen underveis.

Les mer om rapporten i artikkelen i Aftenposten her.

Patologisk laboratorium,
Ullevål sykehus, 1977